Bezpečné a moderní osvětlení

Dodáváme světlo i do vašich ulic.

Veřejné osvětlení - obecně

Veřejné osvětlení patří mezi veřejně prospěšné služby, které mají podstatný vliv na kvalitu života ve městech a obcích. Úroveň těchto služeb se odráží v úrovni bezpečnosti obecné i dopravní a významně ovlivňuje životní prostředí.

V minulosti zajišťovaly města tyto služby zpravidla tak, že si zřizovaly různé rozpočtové, popřípadě příspěvkové organizace. Praxe však ukázala, že toto uspořádání nepřinášelo vždy očekávaný efekt, ale často neúměrně zatěžovalo administrativu i rozpočty radnic a obecních úřadů. Proto v současné době řada měst a obcí hledá nějaké efektivnější uspořádání pro řízení těchto služeb. Někde vznikají městské akciové společnosti, někde dochází k privatizaci těchto veřejně prospěšných zařízení formou jejich odprodeje různým právnickým nebo fyzickým osobám a podobně.

Provozování Veřejného osvětlení

Jednou z možností, jak poměrně rychle a bez zvýšených nákladů dostat veřejné osvětlení na evropskou úroveň, je projekt, který vypracovala naše společnost a se nazývá Provozování veřejného osvětlení. Jedná se o dlouhodobý smluvní vztah, který spočívá v přenesení povinností správce (města, obce) na smluvního partnera, který rychle a efektivně provede modernizaci soustavy veřejného osvětlení, které přinese okamžitou úsporu jak v oblasti spotřeby elektrické energie, tak i na straně údržby a správy…

Výkon provozování veřejného osvětlení spočívá hlavně v těchto oblastech:

Správa a servis VO

Správa a servis VO směřují k zajištění koordinace veškerých činností vedoucích k zachování celkové funkčnosti systému veřejného osvětlení.

Správce VO vykonává následující činnosti:

Pasportizace VO

Zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ukládá obcím a městům zajistit zaměření všech inženýrských sítí, kterých je vlastníkem, a to nejpozději do konce roku 2012.

Pasportizace veřejného osvětlení je v podstatě zmapování stávajícího stavu systému veřejného osvětlení přímo v terénu a vytvoření databáze aktuálního stavu.

Rozsah pasportu:

Projekty

Naše reference:

Rekonstrukce, Obnova a následovné Provozování soustavy VO

Projekty a zpracování žádosti EFEKT, pasportizace VO, audity

Naši partneři

Spolupracujeme

Svítidla a zdroje

Proč zvolit LED osvětlení? Jaké jsou jeho hlavní výhody?

LED svítidla nevyzařují UV záření

- což je velkým nešvarem u úsporných žárovek a klasických starých zářivek a výbojek;

LED svítidlům nevadí četnost zapnutí

- oproti úsporné žárovce a výbojkám se LED svítidlo rozsvítí ihned po zapnutí a bez časové prodlevy;

LED svítidla poskytují dlouhou životnost

- životnost používaných LED zdrojů se pohybuje od 40 000 – 80 000 hodin, což při průměrném 12 hodinovém denním svícení činí 10 – 19 let;

Úspora elektřiny a investice

- největší výhodou LED svítidel je úspora elektrické energie, a tím i peněz vydaných za spotřebovanou energii. Jednoduchým propočtem lze říci, že spotřeba je cca o 40 až 50% nižší než u běžných sodíkových výbojek a o 60-70% nižší než u rtuťových svítidel. Dalším důležitým faktorem je, že naše firma poskytuje záruční dobu na LED svítidla v délce 10 až 15 let. V tomto případě odpadají veškeré další náklady na údržbu, které jsou u ostatních svítidel nevyhnutelné.

LED šetří emise CO2 v ovzduší

- díky úspoře elektrické energie šetří LED zdroje CO2 v  ovzduší, který vytváří elektrárny při výrobě elektřiny. Úspornou LED technologií tak přispějeme k lepšímu životu na naší planetě;

LED svítidla umožňují regulaci svítivosti

od 50 do 100%;

LED svítidla mají ihned po rozsvícení 100% světelný výkon

- jejich světelná účinnost je tedy okamžitá! Bez zahřívání, bez zdlouhavého nabíhání intenzity světla. Okamžitý 100% výkon při opětovném zapnutí;

LED osvětlení zachovává skutečné barvy předmětů

- při použití bílé barevné teploty světla, která je jedna z možných variant LED osvětlení, si osvětlené předměty zachovávají svou skutečnou barvu. Barva předmětů nebude pro náš zrak odlišná a její podání bude autentické. Barevné podání blízké skutečnosti u venkovního osvětlení komunikací přispěje k bezpečnosti na komunikacích;

LED neztrácí rozsvěcováním a zhasínáním nic ze své dlouhé životnosti

- Oproti tomu zářivkám, výbojkám a žárovkám se tímto cyklem velmi snižuje životnost. Je změřeno, že pokud se tento cyklus opakuje sedm krát za den, tak se životnost těchto běžných, standardních zdrojů snižuje přibližně na poloviční hodnotu, kterou udává výrobce.

Kontakt

MKK Lightservis, s. r. o.

IČ: 05231582 / DIČ: CZ05231582

Krnovská 39/56, 746 01 Opava - Předměstí

Tel: +420 606 772 392 / E-mail: marek@mkkl.eu

Kontaktujte nás. Rádi vám poradíme.

Nahoru